Олимпийцы Донбасса  

   

Наши партнёры  

   

Спонсоры  

  • Цирк
   

Асоціація Олімпійців Донецької області

Асоціація Олімпійців Донецької області

 

Голова Асоціації - Подлужний Валерій Васильович - Заслужений майстер спорту з легкої атлетики, чемпіон Європи, СРСР, бронзовий призер XXII Олімпійських ігор 1980 р. (Москва), а нині директор СДЮШОР №1 з легкої атлетики.

 

Склад

1.     Люгайло Станіслав Антонович - 1964 р. у складі збірної команди СРСР став Чемпіоном Олімпійських ігор ХVIII в м. Токіо (Японія), заслужений майстер спорту з волейболу.

2.     Бориславський Олексій Євгенович - майстер спорту міжнародного класу з плавання, триразовий переможець Кубку Європи, світовий рекордсмен, срібний призер XXIV Олімпійських ігор 1988 р.  у   Сеулі.

3.     Поспєєв Кирило- майстер спорту з велоспорту, багаторазовий чемпіон України, учасник XXVIIIІгор Олімпіади-2004 в м.Афінах (Греція), виступав у складі професійної Італійської велокоманди.

4.     Сидоренко Олександр Олександрович - чемпіон XXII Олімпійських ігор   1980 р. (Москва),  Заслужений майстер спорту з плавання, чемпіон Європи, переможець Кубку Європи, чемпіон світу, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон СРСР, багатократний рекордсмен Світу та Європи, почесний громадянин м.Маріуполя.

5.     Ліщинська Ірина - майстер спорту з легкої атлетики, учасниця XXVIII Олімпійських ігор 2004 р. у Афінах, срібний призер XXIX Олімпійських  ігор 2008 р. (Пекін), призер чемпіонату світу 2007р., переможець Кубку Європи 2004 р.

6.     Кравець Володимир - учасник XXVIII Олімпіади - 2004 р. в м.Афіни (Греція) з боксу.

 

ПРИЙНЯТО

установчими зборами Асоціації    Олімпійців Донецької області

14 жовтня 2011 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою

Асоціації олімпійців України

Протокол № 1 від 14 жовтня 2011р

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АСОЦІАЦІЮ ОЛІМПІЙЦІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Загальне положення

 

1. Асоціація олімпійців Донецької області (далі – «Асоціація») є добровільним громадським формуванням, яка є осередком Асоціації олімпійців України, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод з метою популяризації та поширення олімпійського руху на території Донецької області.

 

2. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України, а також цим Положенням.

 

3. Асоціація визнає і всебічно підтримує олімпійський рух в Україні, спрямовує діяльність на розвиток дружніх стосунків з організаціями спортивної спрямованості. Асоціація співпрацює і взаємодіє для досягнення своїх цілей з державними і недержавними установами, суб’єктами господарювання, іншими об’єднаннями громадян, спілками, тощо. Асоціація не залежить у власній діяльності від органів державного управління і місцевого самоврядування, політичних та інших громадських утворень і рухів.

 

Мета та завдання

 

4. Асоціація діє з метою залучення олімпійців Донецької області до розбудови олімпійського руху в Україні та соціального захисту прав олімпійців. Досягнення головної мети Асоціації може здійснюватися у встановленому законодавством порядку шляхом:

4.1. надання допомоги державним, громадським, госпрозрахунковим організаціям, установам і підприємствам у вирішенні питань популяризації та поширення олімпійського руху на території області;

4.1. співробітництва на добровільній основі з державними органами з питань фізичної культури і спорту, організаціями спортивної спрямованості;

4.1. організації збору, систематизації і розповсюдження інформації та інформаційних матеріалів про діяльність Асоціації, її членів та олімпійців регіону;

4.1. здійснення інших заходів, не заборонених законом.

 

5. Основними завданнями Асоціації є:

5.1. сприяння розбудові Олімпійського руху в Донецькій області, вивченні і пропаганді Олімпійської історії, традицій Міжнародного Олімпійського руху  та збереження Олімпійських ідеалів;

5.2. надання допомоги олімпійцям у створенні умов для праці, охорони здоров’я, соціальній захищеності;

5.3. організація спільно з громадськими чи іншими організаціями спортивних змагань, у тому числі меморіальних на честь Олімпійських чемпіонів, визначних олімпійських дат, виставок, конференцій та інших заходів;

5.4. залучення до розв’язання актуальних проблем Олімпійського руху видатних атлетів-олімпійців України, громадських, спортивних та молодіжних організацій;

5.5. налагодження співробітництва з закордонними Асоціаціями олімпійців та відповідними структурами МОК;

5.6. розгляд на засіданнях Ради Асоціації олімпійців  питань діяльності ДОВ НОК України та  НОК України відповідно до напрямків роботи, за які вона відповідає;

5.7.створення та ведення реєстру спортсменів України та УРСР, що приймали участь у всіх олімпійських іграх починаючи з Ігор І Олімпіади 1952 р.;

5.8. прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Асоціації.

 

6. Асоціація відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. розглядає подані суб`єктами олімпійського руху документи, листи, звернення, заяви, пояснення відповідно до напряму своєї роботи;
6.2. на своїх засіданнях заслуховує членів Асоціації;
6.3. залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму та заслуховує їх на своїх засіданнях у необхідних випадках;
6.4. надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та направляє рішення на розгляд Виконкому ДОВ НОК України або НОК України;
6.5. захищає громадські і економічні інтереси олімпійців;
6.6. виконує інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.
 
 

Члени Асоціації олімпійців Донецької області

 

7. Асоціація створена на принципі рівноправності учасників та добровільності вступу до неї.

8. Членами Асоціації можуть бути спортсмени-учасники Олімпійських ігор, які захищали честь регіону на Олімпійських іграх починаючи з 1952 року, приймають участь у розвитку та пропаганді олімпійського руху, мають активну життєву позицію та готові приймати безпосередню участь у роботі Асоціації.

9. Члени Асоціації можуть бути виведені зі складу лише на підставі рішення Сесії, або за власним бажанням.

 

Правовий статус

 

 

10. Асоціація олімпійців Донецької області делегувати представника для участі в Асамблеї олімпійців України, яка є вищим керівним органом та  проводиться один раз на чотири роки. Для участі у Асамблеї направляються делегати за наступними квотами:

10.1. по одному представнику спортивних федерацій (що входять до міжнародних спортивних федерацій та визнані НОК України) з олімпійських видів спорту;

10.2. по одному представнику осередків НОК України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

Статутні органи, їх компетенції та порядок утворення.

 

         11. Органами управління Асоціації олімпійців Донецької області є:

          11.1. Сесія;

          11.2. Рада;

          11.3. Голова.  

 

12. Сесія є вищім органом управління Асоціації олімпійців Донецької області, що  проводиться один раз на чотири роки.

Члени Ради  обирається відкритим голосуванням та налічує 7 членів включаючи:

-         Голова;

-         заступник;

-         члени Ради.

13. Голова Асоціації обирається виборчою-сесією відкритим голосуванням. Рішення приймається більшістю голосів. За поданням Голови Асоціації на виборчій-сесії обирається кандидатури заступника та членів Ради.

 

14. Члени Ради можуть бути виведені зі складу лише на підставі рішення Сесії, або за власним бажанням.

 

Голова

 

15. Голова Асоціації має такі повноваження:

15.1. організовує роботу Асоціації;

15.2. проводить засідання Ради;

15.3. організовує роботу членів Асоціації олімпійців відповідно до напрямку роботи та плану роботи Асоціації олімпійців;

15.4. розробляє та виносить для затвердження на засідання Ради план роботи Асоціації;

15.5. вносить на затвердження Сесії кандидатури віце-президента та членів Ради Асоціації;

15.6. доповідає Виконкому НОК України та виконавчий комітет Асоціації олімпійців України  про роботу Асоціації олімпійців Донецької області та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

15.7. надає свої пропозиції до бюджету Асоціації олімпійців України.

15.8 не рідше ніж один раз на рік звітує перед Президент Асоціації олімпійців України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Асоціації олімпійців України.

 

         Заступник

16. Заступник голови Асоціації обирається на засіданні виборчої-сесії  простою більшістю голосів. Заступник голови Асоціації виконує обов’язки Голови на час його відсутності.

 

Секретар

17.1. Секретар веде протоколи засідань, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань, виконує інші доручення Президента відповідно до його повноважень. На засіданнях має право дорадчого голосу.

 

Рада

 

18. Основною формою роботи Ради Асоціації олімпійців Донецької області є засідання.

18.1 Засідання Ради проводяться не рідше, ніж 1 раз на рік або частіше, в разі необхідності.

18.2 На засіданнях Ради розглядаються питання у відповідності до плану роботи.

18.3 Засідання Ради проводяться відкрито. Рішення про форму засідання приймається до початку засідання.

18.4 Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

18.5 Рішення Ради, за винятком випадків прямо передбачених цим Положенням, приймаються простою більшістю голосів.

 

19. У роботі Ради може прийняти участь Президент Асоціації олімпійців України, Президент НОК України, члени Виконкому, Голова ДОВ НОК України, та члени ДОВ НОК України.

 

20. Контроль за діяльністю Асоціації олімпійців Донецької області здійснює відповідний орган Асоціації олімпійців України, Асамблея та Виконком НОК України, також координується та контролюється робота Асоціації відповідними обласними відділеннями НОК України.

 

21. У випадку визнання роботи Асоціації олімпійців Донецької області незадовільною Рада Асоціації олімпійців України може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання Ради Асоціації олімпійців Донецької області. Рішення про припинення приймається на засіданні не менш як двома третинами голосів присутніх членів Ради.

 

Фінансування

 

  22. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Асоціації олімпійців України та її осередків здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

  

 

 

   
   

Анонс

.

   
© WINNER