Олимпийцы Донбасса  

   

Наши партнёры  

   

Спонсоры  

  • Цирк
   

Положення ДОВ НОК України

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Управлінням юстиції в Донецькій області

№ 131 від 6 червня 1995 р.

 

ПРИЙНЯТО

Донецькими обласними установчими зборами

10 листопада 1994 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконкомом НОК України

Протокол № 2 від 27 лютого 1995 р.

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в новій редакції

Донецьким обласним управлінням юстиції

Наказ № 5/1 від 17 січня 2007 р.

 

 

 

 

 

ПРИЙНЯТО

в новій редакції

Радою Донецького обласного відділення Національного Олімпійського комітету України Протокол № 1  від 31 жовтня 2006 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконкомом НОК України

Постанова № 70 від 2 листопада 2006 р.

 

 

ПРИЙНЯТО ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ЗМІНИ:

Головним територіальним

управлінням юстиції

у Донецькій області

наказ від «___» __________2015 р.

№ __________

свідоцтво № ________________

Начальник управління юстиції

 

______________ О.І.Гаркуша

ЗАТВЕРДЖЕНО

в новій редакції

Сесією Донецького обласного відділення Національного Олімпійського комітету України

Протокол № 1 від 20 січня 2015 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконкомом Національного Олімпійського комітету України

Постанова № ____ від _________2015 р.

 

Президент

_____________ С.Н.Бубка

 

 

 

                                                ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ

«ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»

м. Красноармійськ

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ

 

НОК України –

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ»;

 

В НОК України в Донецькій області –

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»;

 

Асамблея –

Асамблея В НОК України в Донецькій області;

Виконком –

Виконавчий комітет В НОК України в Донецькій області;

Голова -

Голова В НОК України в Донецькій області;

Відповідальний секретар –

 

Дирекція-

 

Директор -

Відповідальний секретар В НОК України в Донецькій    

області;

 

Виконавча дирекція В НОК України в Донецькій області;

 

Виконавчий директор В НОК України в Донецькій області

 

 

 

Суб′єкти олімпійського руху в Донецькій області:

 

  1. обласні спортивних федерації (з олімпійських видів спорту або з неолімпійських видів спорту та такі, що визнані НОК України), які уклали договір про співпрацю з відповідною національною федерацією;
  2. державні установи та громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму в області;
  3. відповідні органи з фізичної культури і спорту  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
  4. представництва, структурні підрозділи фізкультурно-спортивних товариств та клубів;
  5. атлети та інші акредитовані на Олімпійських іграх особи, які проживають в Донецькій області;
  6. представники регіонального відділення або представництва Олімпійської академії України;
  7. окремі громадяни, котрі сприяють розвиткові спорту та олімпізму та інші.


Стаття 1. Загальні положення

1.1.   В НОК України в Донецькій області є місцевим осередком НОК України, що діє зі статусом юридичної особи та є основою організаційної побудови НОК України. В НОК України в Донецькій області враховується як відокремлений підрозділ НОК України виключно для цілей Закону України «Про громадські об’єднання».

1.2.   Рішення Генеральної асамблеї НОК, Виконавчого комітету НОК та Президента НОК України є обов’язковими для виконання В НОК України в Донецькій області.

1.3.   В НОК України в Донецькій області має статус юридичної особи, з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання», має самостійний баланс, печатку і штампи з власним найменуванням, рахунки в установах банків, фірмовий бланк, зразки яких затверджуються Виконкомом НОК України в установленому порядку, а також використовує олімпійську символіку згідно з правилами Олімпійської Хартії та вимогами Виконкому НОК України.

1.4.    Положення зберігає свою чинність на весь термін діяльності В НОК України в Донецькій області. Якщо одне з положень чинного Положення стане недійсним, то це не є підставою для припинення дії інших положень.

1.5.   В НОК України в Донецькій області несе відповідальність за своїм зобов'язанням усім власним майном.

1.5.1.      Держава і засновники не несуть відповідальності за зобов'язаннями В НОК України в Донецькій області, так само як і В НОК України в Донецькій області не відповідає за зобов'язаннями держави і засновників.

1.6.   Повна назва українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ».

1.7.   Скорочена назва українською мовою – В НОК України в Донецькій області.

1.8.   В НОК України в Донецькій області здійснює свою діяльність на території Донецької області. В НОК України в Донецькій області здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, Статутом НОК України та цим Положенням, затвердженим Виконкомом НОК України, та з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання»

1.9.   Офіційною мовою В НОК України в Донецькій області  є українська мова, а в міжнародних відносинах використовуються офіційні мови МОК.

Стаття 2. Мета та завдання

2.1. Метою діяльності В НОК України в Донецькій області є реалізація та захист прав і основних свобод шляхом розвитку та зміцнення олімпійського руху, поширення принципів олімпізму у співробітництві з органами влади та місцевого самоврядування, громадськими та іншими об’єднаннями на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху та захист інтересів своїх членів.  

2.2. В НОК України в Донецькій області ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. розвивати і захищати олімпійський рух у Донецькій області;

2.2.2. забезпечувати дотримання та виконання норм та правил Олімпійської хартії у Донецькій області, положень Етичного кодексу МОК, Статуту НОК України;

2.2.3. сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу регіонального спорту в Україні та у Донецькій області;

2.2.4. захищати інтереси олімпійського руху у Донецькій області у відносинах з регіональними спортивними організаціями;

2.2.5. сприяти діяльності суб'єктів олімпійського руху у Донецькій області;

2.2.6. сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій відповідного регіону шляхом поширення олімпійської освіти і культури;

2.2.7. співпрацювати з регіональними органами управління з питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту з метою виконання статутних завдань;

2.2.8. брати участь в програмах Олімпійської солідарності;

2.2.9. забезпечити виконання положень Всесвітнього антидопінгового кодексу, брати участь у боротьбі проти використання в спорті заборонених речовин і процедур та брати участь у міжнародній боротьбі проти наркоманії;

2.2.10. сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх у Донецькій області;

2.2.11. сприяти підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на регіональному та національному рівні;

2.2.12. проводити навчально-тренувальні та оздоровчі збори спортсменів відповідного регіону на власних та орендованих спортивних базах ;

2.2.13 пропагувати основні принципи олімпізму на регіональному рівні та сприяти впровадженню олімпізму у програми фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

2.2.14. сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їх здоров'я;

2.2.15. вважати своїм обов'язком боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;

2.2.16. брати участь у дослідницькій та освітній діяльності в галузі спорту, допомагати у навчанні спортивних адміністраторів, а також забезпечувати, щоб таке навчання сприяло пропагуванню фундаментальних принципів олімпізму;

2.2.17. захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапору, гасла, емблеми та гімну, а також в інтересах НОК України забезпечити захист емблеми та символу НОК;

2.2.18. всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях шляхом суворого дотримання принципу рівноправ'я чоловіків та жінок;

2.2.19. протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами;

2.2.20. стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом В НОК України в Донецькій області, відбувалися в умовах, що демонструють відповідальну турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи в своїй діяльності та навчати цьому всіх тих, хто причетний до олімпійського руху;

2.2.21. зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного походження, що може заважати В НОК України в Донецькій області  дотримуватися положень Олімпійської хартії.

2.3. Для досягнення мети і виконання статутних завдань В НОК України в Донецькій області вишукує та акумулює фінансові кошти та додаткові ресурси для фінансування своєї діяльності.

 

Стаття 3. Члени В НОК України в Донецькій області, їх права і обов'язки

3.1. Членство в В НОК України в Донецькій області є добровільним і може бути індивідуальним, почесним та доброчинним.

3.2. Індивідуальними членами В НОК України в Донецькій області можуть бути громадяни України, які досягли віку 18 років, визнають Положення В НОК України в Донецькій області, Статут НОК України і Олімпійську хартію, дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та Етичного кодексу МОК, підтримують діяльність В НОК України в Донецькій області. Члени В НОК України в Донецькій області персонально не відповідають за борги та зобов'язання В НОК України в Донецькій області.

3.3 До складу В НОК України в Донецькій області обираються фізичні особи:

3.3.1. представники регіональних федерацій з олімпійських видів спорту (по два від кожної) уповноважені її керівними органами та які утворюють більшість на Асамблеї та у Виконкомі;

3.3.2. атлети-учасники Олімпійських ігор, які проживають на території регіону;

3.3.3. представник (один) відповідного регіонального відділення Олімпійської академії України;

3.3.4. представники (по одному) фізкультурно-спортивних товариств і організацій, а також організацій управління фізичною культурою та спортом Міністерства оборони та Міністерства освіти;

3.3.5. представники (по одному) інших суб'єктів олімпійського руху в регіоні.

3.4. Будь-який член В НОК України в Донецькій області, що іде у відставку, за пропозицією Виконкому може бути обраним Асамблеєю почесним членом В НОК України в Донецькій області за особливі заслуги. Почесні члени запрошуються для відвідування засідань Асамблеї та інших заходів, що проводяться під егідою НОК України, де вони мають право консультативного голосу.

3.5. За пропозицією Виконкому Асамблея може обрати членом-доброчинцем В НОК України в Донецькій області високоповажних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні. Вони запрошуються для відвідування засідань Асамблеї та інших заходів, що проводяться під егідою В НОК України в Донецькій області. Члени-доброчинці не мають права голосу.

3.6. До складу В НОК України в Донецькій області  та Виконкому входять члени НОК, які проживають на території Донецької області.

3.7. Обрання у члени В НОК України в Донецькій області здійснюється рішенням Асамблеї за пропозицією Виконкому за умови:

3.7.1. наявності у Виконкомі зареєстрованого подання (лист-звернення та протокол засідання) компетентного органу суб'єкта, що рекомендує свого кандидата(-ів) для обрання до складу В НОК України в Донецькій області на термін, що визначається у такому поданні;

3.7.2. визнання кандидатами положень установчих документів В НОК України в Донецькій області, Статуту НОК України, норм та правил Олімпійської хартії, положень Всесвітнього антидопінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.7.3. сприяння кандидатами діяльності В НОК України в Донецькій області.

3.8. Члени В НОК України в Донецькій області  є представниками В НОК України в Донецькій області в територіях, організаціях, суб'єктах, які їх рекомендували.

3.9. Члени В НОК України в Донецькій області мають право:

3.9.1. брати участь в заходах, які здійснюються В НОК України в Донецькій області;

3.9.2. вносити пропозиції про включення до порядку денного Асамблеї, Виконкому питань для обговорення;

3.9.3. обирати та бути обраними в органи управління  В НОК України в Донецькій області;

3.9.4. вносити пропозиції до органів управління В НОК України в Донецькій області;

3.9.5. отримувати інформацію про діяльність В НОК України в Донецькій області;

3.9.6. брати участь, за дорученням Виконкому, у роботі нарад, конференцій і конгресів, що скликаються суб'єктами олімпійського руху в відповідній області;

3.9.7. звертатись у відповідні органи В НОК України в Донецькій області за наданням допомоги;

3.9.8. вийти з членів В НОК України в Донецькій області у будь-який час за власним бажанням.

3.10. Члени  В НОК України в Донецькій області зобов'язані:

3.10.1. дотримуватись вимог Положення В НОК України в Донецькій області, Статуту НОК України, Олімпійської хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.10.2. брати активну участь у діяльності В НОК України в Донецькій області;

3.10.3. своєчасно сплачувати членські внески, якщо такі будуть запроваджені Асамблеєю;

3.10.4. здійснювати виконання відповідних рішень Асамблеї і інших виборних органів В НОК України в Донецькій області;

3.10.5. брати участь в засіданнях Асамблеї В НОК України в Донецькій області;

3.10.6. за вимогою інформувати Виконком В НОК України в Донецькій області  про свою діяльність, стосовно членства в В НОК України в Донецькій області.

3.11. Кожний індивідуальний член В НОК України в Донецькій області має один голос.

3.12. Членам  В НОК України в Донецькій області видаються посвідчення встановленого зразку.

3.13. Повноваження та строк дії мандатів членів В НОК України в Донецькій області затверджуються на звітно-виборній Асамблеї на кожні наступні 4 роки.

3.14. Члени В НОК України в Донецькій області виконують свої обов'язки на громадських засадах, але їм компенсуються витрати на проїзд, проживання тощо під час виконання своїх обов'язків.

3.15. Членство у В НОК України в Донецькій області припиняється у випадку:

3.15.1. закінчення повноважень відповідного представництва;

3.15.2. виключення на підставі рішення Асамблеї за порушення норм цього Положення, Статуту НОК України і Олімпійської хартії;

3.15.3. ліквідації В НОК України в Донецькій області;

3.15.4. припинення діяльності федерації або організації, яка рекомендувала члена до складу В НОК України в Донецькій області;

3.15.5. добровільного письмового прохання про відставку на ім'я Голови. Перед тим, як прийняти відставку, Виконком може заслухати члена В НОК України в Донецькій області, що подає у відставку;

3.15.6. визнання члена В НОК України в Донецькій області судом недієздатним або безвісти відсутнім;

3.15.7. смерті.

3.16. Член, почесний член або член-доброчинець, виключений із НОК, не може бути членом   В НОК України в Донецькій області.

3.17. Заміна члена, що вибув здійснюється в порядку передбаченому п. 3.7.1. цього Положення.

Стаття 4. Правовий статус

4.1. В НОК України в Донецький області як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачем і відповідачем у судах.

4.1.  В НОК України в Донецькій області має право:

4.2.1. формулювати на адресу НОК України пропозиції щодо змін до Статуту НОК України, розвитку олімпійського руху тощо;

4.2.2. здійснювати господарську діяльність шляхом створення за погодженням Виконавчого комітету НОК України суб'єктів господарювання;

4.2.3. вчиняти будь-які правочини відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3. В НОК України в Донецькій області, підприємства та організації можуть мати у власності будинки, споруди, спортивно-оздоровчі табори, бази відпочинку, житловий фонд, грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань.

4.4. В НОК України в Донецькій області може надавати майнову, грошову та іншу допомогу юридичним та фізичним особам. В НОК України в Донецькій області може організаційно та матеріально підтримувати регіональні федерації з олімпійських видів спорту та інших суб'єктів олімпійського руху в області.

4.5. В НОК України в Донецькій області представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.

4.6. В НОК України в Донецькій області має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, засновувати засоби масової інформації.

 

Стаття 5. Органи управління, їх компетенція та порядок утворення

5.1. Органами управління В НОК України в Донецькій області є:

5.1.1. Асамблея

5.1.2. Виконавчий комітет на чолі з Головою.    

 

Асамблея:

5.2. Вищим органом управління  В НОК України в Донецькій області є Асамблея. Вона складається з членів В НОК України в Донецькій області.

5.2.1. Чергове засідання Асамблеї скликається Головою або Виконкомом НОК України не менше одного разу на рік.

5.3. До виключної компетенції Асамблеї відносяться наступні питання:

5.3.1. затвердження Положення В НОК України в Донецькій області;

5.3.2. затвердження змін та доповнень до Положення В НОК України в Донецькій області;

5.3.3. визначення основних напрямків діяльності та розвитку В НОК України в Донецькій області  відповідно до цього Положення;

5.3.4. визначення основних напрямків розвитку олімпійського руху в регіоні;

5.3.5. прийняття основоположних та обов'язкових для всіх членів рішень з питань діяльності   В НОК України в Донецькій області;

5.3.6. визначення персонального та кількісного складу В НОК України в Донецькій області, заступників та Виконкому;

5.3.7. заслуховування і затвердження звітів Голови, Виконкому, Ревізійної комісії;

5.3.8. затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат в році проведення Асамблеї та плану бюджету на наступний рік;

5.3.9. проведення один раз на чотири роки звітно-виборчої Асамблеї для прийняття до членів В НОК України в Донецькій області, обрання або переобрання Голови, Першого заступника голови, заступників голови, Відповідального секретаря, членів Виконкому та Ревізійної комісії;

5.3.10. запровадження членських внесків, затвердження їх розміру та порядку сплати;

5.3.11. у встановленому порядку затвердження символіки, зразків печатки та штампів;

5.3.12. обрання почесних членів та членів-доброчинців;

5.3.13. прийняття рішення про припинення діяльності В НОК України в Донецькій області, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.3.14. Позбавлення повноважень члена В НОК України в Донецькій області з підстав та в порядку передбаченому Положенням про Етико-дисциплінарну комісію НОК України та Статутом НОК України, за наявності відповідного рішення Етико-дисциплінарної комісії НОК України.

5.4. До компетенції Асамблеї відносяться наступні питання:

5.4.1. Організація та забезпечення виконання рішень та постанов Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету НОК України;

5.4.2. Формулювання на адресу НОК України пропозицій змін до Статуту НОК України, Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі;

5.4.3. Визначення порядку взаємодії з іншими суб’єктами олімпійського руху з метою виконання своїх статутних завдань;

5.4.4. Вирішення інших питань діяльності В НОК України в Донецькій області.

5.5. Асамблея може передавати певні повноваження Виконкому, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Асамблеї.

5.6. Позачергове засідання Асамблеї скликається на вимогу Виконавчого комітету НОК України, Голови або не менш, як однієї третини членів В НОК України в Донецькій області.

5.7. Місце проведення засідання Асамблеї визначає Виконком або Виконавчий комітет НОК України, а позачергового засідання Асамблеї – Голова або Виконавчий комітет НОК України.

5.8. Асамблея В НОК України в Донецькій області має право приймати рішення лише з питань, що входять до порядку денного, та у разі присутності не менше половини її членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів В НОК України в Донецькій області, крім рішень з питань реорганізації та ліквідації В НОК України в Донецькій області, внесення змін та доповнень до Положення, які приймаються за присутності не менше 2/3 членів  В НОК України в Донецькій області більшістю у 2/3 голосів присутніх. Голосування за довіреністю не дозволяється. Асамблея має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості присутніх членів  В НОК України в Донецькій області. На Асамблеї головує Голова, а за його відсутності - один з його заступників за дорученням Голови. Під час підрахунків необхідної більшості не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Голови  або Головуючого.

5.9. Питання порядку денного мають повідомлятись членам В НОК України в Донецькій області щонайменше за 15 днів до скликання Асамблеї.

 

Виконком

5.10. Виконком обирається за пропозицією Голови строком на 4 роки з членів В НОК України в Донецькій області звітно-виборчою Асамблеєю, на яких визначається його кількісний склад.

5.11. Виконком утворюється з:

5.11.1. Голови;

5.11.2. Заступників Голови, один з яких Перший;

5.11.3. представників обласних федерацій з олімпійських видів спорту, які повинні складати більшість у складі Виконкому;

5.11.4. членів НОК в регіоні;

5.11.5. відповідального секретаря;

5.11.6. представника регіонального відділення Олімпійської академії України;

5.11.7. інших членів, обраних Асамблеєю.

5.12. Виконком:

5.12.1. вносить на розгляд звітно-виборчої Асамблеї пропозиції щодо кількісного та персонального складу В НОК України в Донецькій області;

5.12.2. керує поточною діяльністю В НОК України в Донецькій області  в період між засіданнями Асамблеї;
5.12.3. наглядає за дотриманням членами  В НОК України в Донецькій області Положення В НОК України в Донецькій області, Статуту НОК України, норм Олімпійської хартії, чинного законодавства України;

5.12.4. визначає питання порядку денного чергових або позачергових засідань Асамблеї;

5.12.5. вирішує поточні питання фінансово-господарської діяльності В НОК України в Донецькій області;

5.12.5.1. на основі обгрунтованих потреб вносить зміни до кошторису доходів та   витрат на рік, шляхом перерозподілу планових показників статей кошторису в межах загальної затвердженої суми.

5.12.5.2. у разі надходження коштів Державного бюджету затверджує план їх використання на відповідний рік та зміни до нього, річний план закупівель за державні кошти.

5.12.6 приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію В НОК України в Донецькій області, госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затверджує їхні статути та положення;

5.12.7. забезпечує виконання рішень Асамблеї, Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету НОК України;

5.12.8. за пропозицією Голови затверджує коло повноважень Першого заступника голови, заступників голови та інших членів Виконкому;

5.12.9. розробляє пропозиції з різних питань функціонування В НОК України в Донецькій області;

5.12.10. приймає рішення про нагородження від імені В НОК України в Донецькій області;

5.12.11. вирішує питання про надання патронату за такими умовами, які він вважає доцільними, національним або регіональним комплексним спортивним змаганням за умови, що вони відбуватимуться із суворим дотриманням Олімпійської хартії і будуть організовані під контролем     В НОК України в Донецькій області або суб'єктів олімпійського руху. Патронат В НОК України в Донецькій області може бути наданий і іншим заходам за умови, що такі заходи відповідають завданням олімпійського руху;

5.12.12. створює постійні комісії або комісії, що скликаються у разі необхідності, та робочі групи, визначає коло їх обов'язків, приймає рішення про їх розпуск; 
5.12.13. у порядку, визначеному Положенням про етико-дисциплінарну комісію НОК України та Статутом НОК України забезпечує застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб'єктів олімпійського руху.

5.13. На засіданнях Виконкому головує Голова, а в разі його відсутності - один із заступників за дорученням Голови. Виконком має право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівністю голосів вирішальним є голос Голови або Головуючого.

5.13.1. У терміновому випадку Голова, або за його дорученням один з заступників, може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше, ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс один і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

5.14. Засідання Виконкому проводяться не менше одного разу на три місяці і можуть скликатися позачергово за рішенням Голови або на вимогу не менше однієї третини складу Виконкому. У разі необхідності Виконком може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі та про порядок голосування.

 

Голова

 5.15. Голова обирається з числа членів В НОК України в Донецькій області звітно-виборчою Асамблеєю строком на 4 роки. Голова може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Голови від суб'єктів олімпійського руху в області припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно- виборчої Асамблеєї.

5.16. На час, коли Голова не може виконувати свої обов'язки, їх виконує Перший заступник голови, або за дорученням Голови один із заступників.

5.17. Голова:

5.17.1. очолює Виконком;

5.17.2. готує і скликає засідання Виконкому, головує на них;

5.17.3. представляє В НОК України в Донецькій області в області та Україні;

5.17.4. підписує угоди та інші документи від імені В НОК України в Донецькій області;

5.17.5. від імені В НОК України в Донецькій області розпоряджається коштами та майном  В НОК України в Донецькій області відповідно до рішень Асамблеї, Виконкому та статутних завдань В НОК України в Донецькій області;

5.17.6. репрезентує олімпійський рух області та захищає його інтереси;

5.17.7. керує виконанням програм В НОК України в Донецькій області;

5.17.8. затверджує штатний розспис та чисельність штатного апарату В НОК України в Донецькій області, встановлює розміри посадових окладів. Укладає контракти зі штатними працівниками у випадках передбачених законом;

5.17.9. готує пропозиції до Асамблеї щодо кандидатур Першого заступника голови, заступників, відповідального секретаря та членів Виконкому;

5.17.10. вносить на затвердження Виконкому пропозиції щодо кола повноважень Першого заступника голови, заступників, відповідального секретаря та інших членів Виконкому;

5.17.11. захищає інтереси В НОК України в Донецькій області, та членів В НОК України в Донецькій області у державних, громадських та інших організаціях, у тому числі у судах;

5.17.12. виконує інші функції на виконання рішень Асамблеї та Виконкому.

 

Заступники

5.18. Перший заступник, заступники, за пропозицією Голови, обираються Асамблеєю строком на 4 роки та виконують свої обов'язки, що пропонуються Головою та затверджуються Виконкомом, керуючись цим Положенням.

 

Відповідальний секретар

5.19. Відповідальний секретар, за пропозицією Голови, обирається Асамблеєю строком на 4 роки.

5.20. Відповідальний секретар несе відповідальність за діяльність штатного апарату В НОК України в Донецькій області.

5.21. Відповідальний секретар виконує наступні функції:

5.21.1. складає проект щорічного звіту діяльності Виконкому;

5.21.2. за дорученням Голови представляє В НОК України в Донецькій області в різних інстанціях;

5.21.3. підписує документи від імені В НОК України в Донецькій області;

5.21.4. відповідає за конкретні заходи по здійсненню економічних програм В НОК України в Донецькій області та використання його фондів;

5.21.5. складає і підписує разом з Головою протоколи  засідань;

5.21.6. забезпечує підготовку документів у відповідності та на виконання рішень Асамблеї та Виконкому;

5.21.7. організує роботу по веденню і зберіганню документації та архіву В НОК України в Донецькій області.

 

Ревізійна комісія

5.22. Ревізійна комісія В НОК України в Донецькій області обирається Асамблеєю з трьох членів В НОК України в Донецькій області строком на 4 роки. Члени Ревізійної комісії обирають голову та секретаря зі свого складу.

5.23. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Асамблеєю.

5.24. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб В НОК України в Донецькій області подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

5.25. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.26. Ревізійна комісія підзвітна Асамблеї  та доповідає про результати проведених перевірок їй не менше одного разу на рік.

Стаття 6. Процедури

6.1. У разі дострокового припинення членства будь-якого члена  В НОК України в Донецькій області, в тому числі Голови, Першого заступника, заступників, Відповідального секретаря та інших членів Виконкому, на його місце Асамблея на наступному засіданні обирає нового члена ВНОК України, який завершує термін членства в В НОК України в Донецькій області свого попередника.

6.2. Процедура проведення Асамблеї:

6.2.1. Голова, або за його відсутності, присутній заступник голови за дорученням Голови, головує на засіданнях Асамблеї. За відсутністю Голови та заступників голови головує присутній член Виконкому, який має найбільший стаж роботи на цій посаді.

6.2.2. Головуючий оголошує засідання відкритим на підставі інформації від Відповідального секретаря про реєстрацію членів В НОК України в Донецькій області  та наявності кворуму, веде засідання і закриває засідання Асамблеї.

6.2.3. Процедура проведення організаційної частини звітно-виборчої Асамблеї:

6.2.3.1. Діючі члени В НОК України в Донецькій області  з дотриманням порядку та квотами, передбаченими Положенням, обирають новий персональний та кількісний склад В НОК України в Донецькій області виключно у такій послідовності:

1)                 представників від обласних федерацій з олімпійських видів спорту, кількість яких має переважати кількість інших представників на 10 осіб;

2)                 представників від державних установ та громадських організацій фізкультурно - спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму;

3)                 представників інших суб'єктів олімпійського руху в області.

6.2.3.2. Після складання повноважень виборними органами та членами В НОК України в Донецькій області попереднього складу перед новим складом членів  В НОК України в Донецькій області, розпочинає організаційне засідання робоча президія у складі членів НОК, старшого за віком члена В НОК України в Донецькій області від обласної федерації та секретаря робочої президії.

6.2.3.3. Робоча президія розпочинає процедуру обрання Голови, в порядку визначеному Положенням.

6.2.3.4. Після обрання Голови організаційне засідання веде обраний Голова.

6.2.3.5. За пропозицією Голови новий склад членів В НОК України в Донецькій області обирає Заступників голови, Відповідального секретаря, інших членів Виконкому, членів Ревізійної комісії та інших членів  В НОК України в Донецькій області із категорії окремих громадян, що сприяють розвитку спорту і олімпізму в області.

6.2.3.6. Голова закриває організаційне засідання.

6.3. Процедура обрання Голови:

6.3.1. Голова обирається таємним голосуванням з числа членів В НОК України в Донецькій області на звітно-виборчій Асамблеї, яка відбувається в рік проведення Олімпійських зимових ігор, строком на 4 роки. Голова може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Голови припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборчої Асамблеї;

6.3.2. У разі відмови всіх заявлених кандидатів від участі у виборах Голови кандидатури висуваються безпосередньо учасниками звітно-виборчої Асамблеї.

6.4. Процедура обрання членів Виконкому:

6.4.1. Виконком обирається за пропозицією Голови строком на 4 роки з членів В НОК України в Донецькій області на звітно-виборчій Асамблеї, на яких визначається його персональний та кількісний склад;

6.4.2. У випадку вакансії Асамблея обирає нового члена Виконкому на своєму наступному засіданні. Обраний член Виконкому закінчує термін повноважень попередника, якого він замінив.

Стаття 7. Кошти та майно

7.1. В НОК України в Донецькій області може мати у власності кошти та майно, які є необхідними для здійснення своєї статутної діяльності.

7.2. Кошти В НОК України в Донецькій області утворюються за рахунок:

7.2.1. членських внесків, добровільних та благодійних внесків, пожертвувань, інших фінансових платежів організацій, підприємств, юридичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, матеріальних цінностей, майна та послуг;

7.2.2. надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності, створених В НОК України в Донецькій області суб'єктів господарювання;

7.2.3. відшкодування витрат на господарське утримання власних та орендованих спортивних баз від фізичних або юридичних осіб;

7.2.4 фінансування у встановленому порядку за рахунок коштів бюджету усіх рівнів;

7.2.5. спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів та використання символіки В НОК України в Донецькій області, які не суперечать чинному законодавству.

7.3. Майно В НОК України в Донецькій області відповідно до чинного законодавства України, чинного Положення та укладених угод належить йому на праві власності.

7.4. В НОК України в Донецькій області є власником:

7.4.1. майна та коштів, переданих йому членами або державою в установленому порядку;

7.4.2. майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

7.4.3. іншого майна та коштів, придбаних на законних підставах.

7.5. В НОК України в Донецький області вільно розпоряджається власними коштами та використовує їх на виконання статутних завдань. В НОК України в Донецькій області самостійно встановлює розміри та форми використання коштів, надання фінансової допомоги суб'єктам олімпійського руху.

Стаття 8. Облік та звітність

8.1. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність у В НОК України в Донецькій області  ведеться згідно чинного законодавства України.

8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Голову В НОК України в Донецькій області. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтером, який керується чинним законодавством України.

8.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Річний фінансовий звіт     В НОК України в Донецькій області складається не пізніше, ніж через 25 днів після закінчення фінансового року.

8.4. В НОК України в Донецькій області зобов'язане проводити щорічно аудиторську перевірку, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 9. Внесення змін та доповнень до Положення

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Асамблеї В НОК України в Донецькій області у порядку, який передбачається п.5.8. статті 5 цього Положення.

9.2. Виконком зобов'язаний повідомити орган, що здійснив реєстрацію, про зміни та доповнення до цього Положення, для внесення відповідних змін до державного реєстру після одержання повідомлення про затвердження останніх від Національного олімпійського комітету України.

9.3. У разі наявності суперечностей в тлумаченні положень цього Положення, Статуту НОК України і Олімпійської хартії, слід надавати перевагу положенням останньої.

Стаття 10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності В НОК України в Донецькій області  може бути проведене шляхом його реорганізації и або ліквідації.

10.2. Реорганізація В НОК України в Донецькій області  відбувається за рішенням Асамблеї або Виконавчого комітету НОК України. При цьому вся сукупність прав і обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація В НОК України в Донецькій області здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Асамблеєю, у випадку ліквідації за рішенням Виконкому НОК України – ліквідаційною комісією, призначеною Виконкомом НОК України, у випадку ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісію, призначеною судовим органом.

10.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами В НОК України в Донецькій області. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про припинення діяльності В НОК України в Донецькій області  у друкованих засобах масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами.

10.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно В НОК України в Донецькій області, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів В НОК України в Донецькій області третім особам, членам В НОК України в Донецькій області, складає ліквідаційний баланс та подає його до органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

10.7. Кошти та майно В НОК України в Донецькій області в разі його ліквідації повинні бути передані НОК України або зараховані до доходу держави.

Стаття 11. Арбітраж

11.1. Член В НОК України в Донецькій області, права і інтереси якого, на його думку, порушені будь-яким виборним органом чи посадовою особою В НОК України в Донецькій області, має право оскаржити дане рішення до Виконкому, Асамблеї. Рішення Асамблеї може бути оскаржене в суді.

   
   

Анонс

.

   
© WINNER