Олимпийцы Донбасса  

   

Наши партнёры  

   

Спонсоры  

  • Цирк
   

Статут НОК України

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України
6 березня 1991р.

Свідоцтво № 48

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Асамблеєю засновників НОК України
22 грудня 1990р.

 

Перереєстровано

15 березня 1993р.

 

 

Нову редакцію погоджено

від 10 вересня 1999р.

Нова редакція статуту затверджена

X позачерговою Генеральною асамблеєю

НОК України

Протокол № 1 від 22 квітня 1999р.

 

Погоджено із змінами та доповненнями

«16» травня 2002р.

 

Зміни та доповнення затверджені

XIII Генеральною асамблеєю

НОК України

Постанова № 4 від 14 грудня 2001р.

 

Погоджено із змінами та доповненнями

„1” грудня 2003р.

Зміни затверджені XIV Генеральною асамблеєю

НОК України

Постанова № 1 від 20 грудня 2002р.

 

Зареєстровано із змінами та доповненнями

13 червня 2005р.

Нова редакція статуту затверджена

XVI позачерговою Генеральною асамблеєю

НОК України

Постанова №1 від 27 квітня 2004р.

 

Зареєстровано з змінами та доповненнями

5 липня 2006р.

Нова редакція статуту затверджена

XIХ Генеральною асамблеєю

НОК України

Постанова №6 від 19 січня 2006р.

 

Зареєстровано із змінами та доповненнями

24 січня 2007р.

Доповнення до статуту затверджені

XХ Генеральною асамблеєю

НОК України

Постанова №4 від 23 листопада 2006р.

 

Зареєстровано із змінами та доповненнями

“14” “квітня” 2008р.

Зміни до статуту затверджені

ХХІ Генеральною асамблеєю НОК України

Постанова № 5 від 7 грудня 2007 року

 

Зареєстровано із змінами та доповненнями

“__” “__________” 2014р.

Зміни до статуту затверджені

ХХІV Генеральною асамблеєю

НОК України

22червня 2012 року

 

 

СТАТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

 

 

 

м. Київ – 2014


 


СКОРОЧЕННЯ:

 

НОК України –

Національний олімпійський комітет України;

МОК –

Міжнародний Олімпійський Комітет;

ЄОК –

Європейські олімпійські комітети;

Генеральна асамблея –

Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України;

Виконком –

Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України;

Президент –

Президент Національного олімпійського комітету України;

Віце-президент –

Віце-президент Національного олімпійського комітету України;

Дирекція –

Виконавча дирекція Національного олімпійського комітету України;

Директор –

Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України;

СФ –

всеукраїнські спортивні федерації, асоціації, спілки, об'єднання тощо (з олімпійських  та не олімпійських видів спорту);

МСФ –

Міжнародна спортивна федерація з олімпійського виду спорту;

ОКОІ –

Організаційний комітет Олімпійських ігор;

 

 

Суб’єкти олімпійського руху в Україні:

1)    всеукраїнські спортивні федерації, асоціації, спілки, об'єднання тощо (з олімпійських  та неолімпійських видів спорту);

2)    державні установи та громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму в Україні;

3)    відповідні органи з фізичної культури і спорту у складі Ради міністрів Автономної Республіки  Крим,  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

4)    фізкультурно-спортивні  товариства;

5)    осередки Національного олімпійського комітету України;

6)    атлети та інші акредитовані на Олімпійських іграх особи;

7)    представники Олімпійської академії України;

8)    окремі громадяни, котрі сприяють розвиткові спорту та олімпізму та інші.

 

 

Стаття 1. Загальні положення

Національний олімпійський комітет України є недержавною, некомерційною, неприбутковою, незалежною, добровільною, самоврядною громадською організацією, що діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання»,Олімпійською хартією, чинним законодавством України та цим Статутом.

 

 

1.1.1.

Засновниками НОК України виступили представники республіканських федерацій з видів спорту визнаних відповідними МФ, члени НОК СРСР, що проживають на території УРСР, областей України, міст Києва та  Севастополя, ради федерації незалежних профспілок України, ЦК ЛКСМ України /МДС/, Держкомітету УРСР у справах молоді, фізичної культури та спорту, РР ДФСТ профспілок, УР ФСТ «Динамо», РР ПКФСТ «Колос», РР ВДСТ «Трудові резерви», Спортклубів армії, ЦК ДТСААФ, Держтелерадіо, Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерства народної освіти УРСР, Міністерства охорони здоров’я УРСР, Інститутів фізичної культури, редакції “Спортивна газета”, редакції журналу «Старт», спортсмени та тренери, громадських та державних установ, що сприяють олімпійському руху, окремі громадяни України, які підтримують олімпійських рух.

 

 

1.2.

НОК України з дня його реєстрації набуває прав юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, штампи, фірмові бланки, символіку. Емблема, гімн і прапор, схвалені Генеральною асамблеєю, повинні бути затвердженні Виконавчим комітетом МОК. Атрибути НОК України реєструються у встановленому законом порядку.

 

 

1.2.1.

Емблема НОК України є неподільною композицією, що складається з олімпійських кілець синього кольору, які розташовуються над малим Державним гербом України золотого кольору на синьому фоні. Емблема НОК України затверджена Виконавчим комітетом МОК 15 червня 1992 року.

Емблема зареєстрована як знак для товарів і послуг НОК України і охороняється законом (свідоцтво за № 10567 від 31 серпня 1998 року, видане Держпатентом України).

 

 

1.3.

Всі права на емблему, гімн, прапор і на знак для товарів і послуг НОК України, в тому числі на їх використання належать виключно НОК України.

 

 

1.4.

Використання атрибутів НОК України має сприяти розвиткові олімпійського руху і не принижувати його гідності: будь-який зв’язок між атрибутами НОК України та товарами або послугами забороняється, якщо такий зв’язок не відповідає фундаментальним принципам Олімпійської хартії, Статуту або ролі НОК України, як зазначено вище.

 

 

1.5.

Положення Статуту зберігають свою юридичну чинність на весь термін діяльності НОК України. Якщо одне з положень чинного Статуту стане недійсним, то це не є підставою для припинення дій інших положень.

 

 

1.6.

НОК України несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім власним майном.

 

 

1.6.1

Держава і засновники не несуть відповідальності за зобов'язаннями НОК України, так само як і НОК України не відповідає за зобов'язаннями держави і засновників.

 

 

1.7.

Повна назва українською мовою – Національний олімпійський комітет України.

Повна назва англійською мовою – National Olympic Committee of Ukraine.

Скорочена назва українською мовою – НОК України.

Скорочена назва англійською мовою – NOC of Ukraine.

 

 

1.8.

НОК України здійснює свою діяльність на території України. НОК України має місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Виконкомом.

 

 

Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки мають зареєструватися у встановленому законом порядку. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

 

 

1.9.

Офіційною мовою НОК України є українська мова, а в міжнародних відносинах використовуються офіційні мови МОК.

 

 

1.10.

Штаб-квартира НОК України знаходиться за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42.

 

 

Стаття 2. Мета та завдання

2.1.

Метою діяльності НОК України є розвиток, зміцнення та захист олімпійського руху в Україні, сприяння духовному взаємозбагаченню людей, поширення обміну цінностями національної культури під знаком ідей і принципів олімпізму у співробітництві з державними, громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху та захист інтересів своїх членів.

 

 

2.2.

НОК України має виключне право представляти Україну на Олімпійських іграх та на регіональних, континентальних і світових комплексних змаганнях, які відбуваються під патронатом МОК. Крім того, НОК України зобов’язаний брати участь в Іграх Олімпіад шляхом надсилання атлетів.

 

 

2.2.1.

НОК України формує, організовує та очолює відповідні делегації на Олімпійські ігри і на регіональні, континентальні та світові комплексні спортивні змагання, що відбуваються під патронатом МОК та ЄОК. НОК України вирішує питання про заявки атлетів, що пропонуються відповідними СФ з олімпійських видів спорту. Такий відбір має базуватися не тільки на спортивних досягненнях атлета, але також на його здатності служити прикладом спортивній молоді України. НОК України повинен забезпечити, щоб такі заявки, запропоновані СФ з олімпійських видів спорту, у повному обсязі відповідали положенням Олімпійської хартії.

 

 

2.2.2.

НОК України дбає про екіпіровку, проїзд та розміщення членів своїх делегацій на Олімпійських іграх. НОК України укладає на користь останніх контракти відповідного страхування, що покриває ризик від нещасних випадків (смерті, інвалідності, хвороби, медичних і фармакологічних витрат) та цивільної відповідальності перед третіми особами, а також несе відповідальність за поведінку членів своїх делегацій.

 

 

2.3.

НОК України ставить перед собою такі завдання:

2.3.1.

розвивати і захищати олімпійський рух в Україні;

2.3.2.

забезпечувати дотримання та виконання норм і правил Олімпійської хартії в Україні, положень Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху;

2.3.3.

сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені;

2.3.4.

захищати інтереси олімпійського руху України у відносинах з міжнародними спортивними організаціями;

2.3.5.

сприяти діяльності суб’єктів олімпійського руху в Україні;

2.3.6.

сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій України шляхом поширення олімпійської освіти і культури;

2.3.7.

співпрацювати з національними та міжнародними урядовими і неурядовими структурами з метою виконання статутних завдань;

2.3.8.

брати участь в програмах Олімпійської солідарності;

2.3.9.

здійснювати справедливий відбір та комплектування складу олімпійської команди;

2.3.10.

прийняти та виконувати Всесвітній антидопінговий кодекс, гарантуючи таким чином, що антидопінгова політика та правила НОК України, вимоги до членства та/або фінансування, а також процедури управління результатами відповідають Всесвітньому антидопінговому кодексу і визнають ролі та відповідальність НОКів, включених в список Всесвітнього антидопінгового кодексу.  

2.3.11.

сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх в Україні;

2.3.12.

сприяти підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на національному та міжнародному рівні;

2.3.13.

пропагувати основні принципи олімпізму на національному рівні та сприяти впровадженню олімпізму у програми фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

2.3.14.

сприяти проведенню Олімпійського дня України, відкритого для іноземних спортсменів та представників української діаспори;

2.3.15.

сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їхнього здоров’я;

2.3.16.

вважати своїм обов’язком боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;

2.3.17.

брати участь у дослідницькій та освітній діяльності в галузі спорту, допомагати у навчанні спортивних адміністраторів шляхом організації курсів, а також забезпечувати, щоб такі курси робили внесок у пропагування фундаментальних принципів олімпізму;

 

2.3.18.

захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапора, гасла, емблеми та гімну, а також в інтересах МОК забезпечити захист найменувань “Олімпійський” та “Олімпіада”;

2.3.19.

всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях і в усіх структурах, особливо у виконавчих органах національних та міжнародних спортивних організацій шляхом суворого дотримання принципу рівноправ’я чоловіків та жінок;

2.3.20.

протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами;

2.3.21.

стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом НОК України, відбувалися в умовах, що демонструють відповідальну турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи у своїй діяльності та навчати цьому всіх, хто причетний до олімпійського руху;

2.3.22.

зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного характеру, що може заважати НОК України дотримуватися положень Олімпійської хартії.

2.3.23.

створювати, у разі необхідності, Спортивний арбітражний суд при НОК України. Персональний склад, порядок обрання, коло повноважень та інші засади функціонування Спортивного арбітражного суду визначаються Виконкомом.

 

 

2.4.

Для досягнення мети і виконання статутних завдань НОК України вишукує та акумулює кошти та додаткові ресурси для фінансування своєї діяльності.

 

 

Стаття 3. Члени НОК України, їхні права і обов’язки

3.1.

Членство в НОК України є добровільним і може бути індивідуальним, почесним та доброчинним.

 

 

3.2.

Індивідуальними членами НОК України можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, визнають Статут НОК України і Олімпійську хартію, підтримують його діяльність. Члени НОК України персонально не відповідають за борги та зобов’язання НОК України.
 

 

 

3.3.

До складу НОК України обираються фізичні особи:

3.3.1.

представники СФ (які входять до МСФ та визнані НОК України)  з олімпійських видів спорту (по два від кожної), які утворюють більшість на Генеральній асамблеї та у Виконкомі;

3.3.2.

атлети-учасники Олімпійських ігор (п’ятнадцять осіб), які повинні залишити НОК України після закінчення третьої олімпіади з моменту останніх Олімпійських ігор, в яких вони брали участь;

3.3.3.

представник (один) Олімпійської академії України;

3.3.4.

представники (по одному) осередків НОК України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

3.3.5.

представники інших суб’єктів олімпійського руху в Україні та окремі громадяни, які сприяють розвитку та пропаганді олімпізму в Україні.

 

 

3.4.

Будь-який член НОК України, котрий іде у відставку, за пропозицією Виконкому може бути обраним Генеральною асамблеєю почесним членом НОК України за особливі заслуги. Почесні члени запрошуються на засідання Генеральних асамблей та інших заходів, що проводяться під егідою НОК України, де вони мають право консультативного голосу.

 

 

3.5.

За пропозицією Виконкому Генеральна асамблея може обрати членом-доброчинцем НОК України високоповажних осіб, які зробили вагомий вклад у розвиток олімпійського руху в Україні. Вони запрошуються на засідання Генеральних асамблей та інших заходів, що проводяться під егідою НОК України. Члени-доброчинці не мають права голосу.

 

 

3.6.

До складу НОК України та Виконкому входять члени МОК в Україні.

3.6.1.

до складу НОК України входять члени комісій ЄОК в Україні.

 

 

3.7.

Обрання у члени НОК України здійснюється рішенням Генеральної асамблеї за пропозицією Виконкому за умови:

3.7.1.

наявності у Виконкомі зареєстрованого подання компетентного органу суб’єкта, що рекомендує свого кандидата(-ів) для обрання до складу НОК України на термін, що визначається у такому поданні. Висування кандидатів від суб’єктів олімпійського руху в Україні припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборної Генеральної асамблеї.

3.7.2.

визнання кандидатами положень установчих документів НОК України, норм та правил Олімпійської хартії, положень Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.7.3.

сприяння кандидатами діяльності НОК України;

 

 

3.8.

Члени НОК України є представниками НОК України в територіях, організаціях, суб’єктах, які їх рекомендували.

 

 

3.9.

Члени НОК України мають право:

3.9.1.

брати участь у заходах, здійснюваних НОК України;

3.9.2.

вносити пропозиції про включення до порядку денного Генеральної асамблеї, Виконкому питань для обговорення;

3.9.3.

обирати та бути обраними в органи управління НОК України;

3.9.4.

вносити пропозиції до органів управління НОК України;

3.9.5.

отримувати інформацію про діяльність НОК України;

3.9.6.

брати участь, за дорученням Виконкому, у роботі нарад, конференцій і конгресів, що скликаються суб’єктами олімпійського руху в Україні;

3.9.7.

звертатись у відповідні органи НОК України за допомогою;

3.9.8.

вийти з членів НОК України у будь-який час за власним бажанням.

 

 

3.10.

Члени НОК України зобов’язані:

3.10.1.

дотримуватись вимог Статуту НОК України, Олімпійської хартії, Всесвітнього Антидопінгового кодексу, Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху;

3.10.2.

брати активну участь у діяльності НОК України;

3.10.3.

своєчасно сплачувати членські внески, якщо такі будуть запроваджені Генеральною асамблеєю;

3.10.4.

здійснювати виконання відповідних рішень Генеральної асамблеї і інших виборних органів НОК України;

3.10.5.

брати участь у сесіях Генеральної асамблеї;

3.10.6.

за вимогою інформувати Виконком про свою діяльність як члена НОК України;

 

 

3.11.

Кожний індивідуальний член НОК України має один голос.

 

 

3.12.

Членам НОК України видаються посвідчення і нагрудні знаки встановленого зразка.

 

 

3.13.

Повноваження та строк дії мандатів членів НОК України затверджуються на звітно-виборних сесіях Генеральної асамблеї на кожні наступні 4 роки.

 

 

3.14.

Члени НОК України виконують свої обов’язки на громадських засадах, але їм компенсуються витрати на проїзд, проживання тощо під час виконання їхніх обов’язків.

 

 

3.15.

Членство у НОК України припиняється в разі:

3.15.1.

закінчення повноважень відповідного представництва;

3.15.2.

виключення на підставі рішення Генеральної асамблеї за систематичне  невідвідування (більше двох разів поспіль), без поважних підстав, засідань останньої, а також за невиконання інших членських обов’язків;

3.15.3.

ліквідації НОК України;

3.15.4.

припинення діяльності федераціїабо організації, яка рекомендувала члена до складу НОК України;

3.15.5.

добровільного письмового прохання про відставку на ім’я Президента. Перед тим, як прийняти відставку, Виконком може заслухати члена НОК України, що подає у відставку;

3.15.6.

визнання члена НОК України судом недієздатним або безвісти відсутнім;

3.15.7.

смерті.

 

 

3.16.

Член, почесний член або член-доброчинець, виключений із МОК, не може бути членом НОК України.

 

 

Стаття 4. Правовий статус

4.1.

НОК України як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах та третейських судах.

 

 

4.2.

НОК України має виключне право:

4.2.1.

заявляти для участі в Олімпійських іграх учасників, тренерів, інструкторів або офіційних осіб, які повинні діяти відповідно до Олімпійської хартії, а також з правилами відповідної МСФ. Заявлені особи повинні поважати дух чесної гри без жорстокості та відповідно поводити себе на спортивному майданчику і поважати та діяти згідно з усіма аспектами Всесвітнього анти-допінгового кодексу.

НОК України повинен використовувати таке право тільки за рекомендаціями по заявках від СФ з олімпійських видів спорту. Якщо НОК України підтверджує їх, то він повинен надіслати такі заявки до ОКОІ. ОКОІ повинен підтвердити їх отримання. НОК України повинен перевірити достовірність заявок, запропонованих СФ з олімпійських видів спорту, та забезпечити, щоб ніхто не був виключений за расовими, релігійними або політичними мотивами або за мотивами інших форм дискримінації. НОК України посилає на Олімпійські ігри тільки тих учасників, які достатньо підготувалися до міжнародних змагань високого рівня;

4.2.2.

визнавати організації, діяльність яких пов’язана з його роллю та  спортом, за умови:

 

- функціонування таких організацій на національному рівні;

 

- відповідності діяльності таких організацій та їх статутів, схвалених відповідними МСФ, положенням та вимогам Олімпійської хартії;

 

- дотримання такими організаціями положень Всесвітнього анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

 

- створення таких організацій відповідно до законодавства України та вимог відповідних МСФ, визнаних МОК;

 

- наявності статусу юридичної особи в Україні або легалізації іншим чином в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2.3.

пропонувати і визначати членам своїх делегацій, який одяг та уніформу носити з приводу участі в Олімпійських іграх та у зв’язку з усіма спортивними змаганнями та церемоніями, які до них відносяться;

4.2.4.

призначати:

 

- аташе, завдання якого полягає в посередництві між НОК України та ОКОІ з метою вирішення питань підготовки і участі делегації НОК України в Олімпійських іграх;

 

- шефа місії, який несе відповідальність протягом Олімпійських ігор за учасників, офіційних представників та інший персонал команд НОК України, а у встановленому порядку порушує питання перед ОКОІ про позбавлення акредитації на Олімпійських іграх.

 

 

4.3.

НОК України має право:

4.3.1

формулювати на адресу МОК пропозиції змін до Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі, включаючи організацію та проведення Олімпійських ігор;

4.3.2.

співпрацювати у підготовці олімпійських конгресів;

4.3.3.

брати участь у діяльності комісій МОК на прохання останнього;

4.3.4.

визначати місто, яке може подавати заявку на організацію Олімпійських ігор в Україні;

4.3.5.

створювати та мати осередки НОК України в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі з правом представляти НОК України на відповідній території на підставі положень, що приймаються їх керівними органами і затверджуються Виконкомом. Положення осередківНОК України не повинні суперечити чинному Статуту, Олімпійській хартії та чинному законодавству України;

4.3.6.

здійснювати господарську діяльність шляхом створення суб’єктів господарювання;

4.3.7.

вчиняти будь-які правочини відповідно до чинного законодавства;

4.3.8.

подає клопотання (пропозиції) центральному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту щодо надання СФ статусу національної.

 

 

4.4.

НОК України, створені ним осередки, установи, підприємства та організації можуть мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань.

 

 

4.5.

НОК України може надавати майнову, грошову та іншу допомогу юридичним і фізичним особам. НОК України може організаційно та матеріально підтримувати СФ з олімпійських видів спорту та інших суб’єктів олімпійського руху в Україні.

 

 

4.6.

НОК України представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних і громадських організаціях.

 

 

4.7.

НОК України може вступати в міжнародні громадські та інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, вчиняти відповідні правочини, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

 

 

4.8.

НОК України має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, засновувати засоби масової інформації.

4.9.

Умови визнання суб’єктів олімпійського руху НОК України.

 

З метою сприяння олімпійському руху в Україні НОК України визнає, тобто надає статус належності до олімпійського руху суб’єктам, діяльність яких пов’язана з його роллю та спортом, за умови:

 

- функціонування таких суб’єктів на всеукраїнському рівні;

 

- здійснення такими організаціями специфічної та реальної спортивної діяльності на території України і на міжнародній арені, особливо шляхом організації та участі у змаганнях та шляхом виконання тренувальних програм для атлетів та наявності членства у відповідній МСФ з видів спорту, що входять до програми Олімпійських Ігор та яка визнана МОК;

 

- відповідності діяльності таких організацій та їх статутів, схвалених відповідними МСФ, положенням та вимогам Олімпійської хартії;

 

- дотримання такими організаціями положень чинних національних та міжнародних актів з питань антидопінгового контролю у спорті, Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху;

 

- створення таких організацій у відповідності із законодавством України та вимогами відповідних МСФ, які визнані МОКом;

 

- наявності статусу юридичної особи  в Україні.

 

Визнання СФ є підставою для подання НОК України клопотання про надання СФ статусу національної.

 

 

4.9.1.

НОК України не повинен визнавати більше, ніж одну СФ з олімпійського виду спорту, який керується такою МСФ.

 

 

4.9.2.

Позбавлення визнання НОК України СФ відбувається в порядку передбаченому чинним Статутом НОК України, за умови порушення чинного законодавства України та невідповідності СФ вимогам п. 4.9. Статуту НОК України.

 

 

4.9.3.

Умови визнання інших суб’єктів олімпійського руху НОК України:

 

- функціонування таких суб’єктів на всеукраїнському рівні;

 

- здійснення такими організаціями специфічної та реальної спортивної діяльності на території України;

 

- дотримання такими організаціями положень чинних національних та міжнародних актів з питань антидопінгового контролю у спорті, Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху;

 

- створення таких організацій у відповідності із законодавством України;

 

- наявності статусу юридичної особи  в Україні.

 

 

Стаття 5. Статутні органи, їх компетенція та порядок утворення

5.1.

Органами управління НОК України є:

5.1.1.

Генеральна асамблея;

5.1.2.

Виконавчий комітет;

5.1.3.

Президент.

 

 

Генеральна асамблея

5.2.

Вищим органом управління НОК України є Генеральна асамблея. Вона складається з членів НОК України і проводить свої засідання не менше одного разу на рік.

 

 

5.3.

До виключної компетенції Генеральної асамблеї належать такі питання:

5.3.1.

затвердження Статуту НОК України;

5.3.2.

затвердження змін та доповнень до Статуту НОК України;

5.3.3.

визначення основних напрямів діяльності та розвитку НОК України;

5.3.4.

розгляд питань розвитку олімпійського руху в Україні;

5.3.5.

прийняття основоположних та обов’язкових для всіх членів рішень з питань діяльності НОК України;

5.3.6.

надання визнання НОК України суб’єктам олімпійського руху;

5.3.7.

визначення персонального та кількісного складу НОК України, Віце-президентів та Виконкому;

5.3.8.

заслуховування і затвердження звітів Президента, Виконкому, Ревізійної комісії;

5.3.9.

затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат в рік проведення Генеральної асамблеї та  плану бюджету на наступний рік;

5.3.10.

проведення один раз на чотири роки звітно-виборної сесії для прийняття до членів НОК України, обрання або переобрання Президента, Першого віце-президента, Віце-президентів, членів Виконкому та Ревізійної комісії;

5.3.11.

запровадження членських внесків, затвердження їх розміру та порядку сплати;

 

 

5.3.12.

затвердження у встановленому порядку емблеми, прапора, гімну, знаків для товарів і послуг, зразків печатки та штампів НОК України;

 

 

5.3.13.

затвердження Почесної відзнаки НОК України та положення про неї;

 

 

5.3.14.

обрання почесних членів та членів-доброчинців;

 

 

5.3.15.

прийняття рішення про припинення діяльності НОК України, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

 

 

5.4.

До компетенції Генеральної асамблеї належать такі питання:

5.4.1.

застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб’єктів олімпійського руху в порядку та з механізмом, передбаченими Положенням про Етико-дисциплінарну комісію НОК України, а саме:

 

- призупинення повністю або частково повноважень на визначений термін за порушення вимог Статуту, Олімпійської хартії і чинного законодавства або здійснення аморального вчинку чи дії, що завдали шкоди НОК України;

 

- тимчасове або постійне позбавлення визнання за порушення вимог, Олімпійської хартії і чинного законодавства або вчинення дій, що завдали шкоди НОК України;

 

До прийняття Генеральною асамблеєю рішення про виключення Виконком може попередньо позбавити відповідного члена НОК України всіх або частини прав, прерогатив та посад, які виходять з його членства. 

 

 

5.4.2.

вирішення інших питань діяльності НОК України.

 

 

5.5.

Генеральна асамблея може передавати певні повноваження Виконкому крім тих, що належать до виключної компетенції Генеральної асамблеї.

 

 

5.6.

Позачергова сесія Генеральної асамблеї скликається на вимогу Президента або не менш як однієї третини членів НОК України.

 

 

5.7.

Місце проведення сесії Генеральної асамблеї визначає Виконком, а позачергової сесії – Президент.

 

 

5.8.

Генеральна асамблея має право приймати рішення лише з питань, що входять до порядку денного, та у разі присутності не менше половини її членів. Рішення ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів НОК України, крім рішень з питань реорганізації та ліквідації НОК України, внесення змін та доповнень до Статуту, які приймаються за присутності не менше 3/4 членів НОК України більшістю у 3/4 голосів присутніх. Голосування за довіреністю не дозволяється. Генеральна асамблея має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості присутніх членів НОК України. На Генеральній асамблеї головує Президент, а за його відсутності – один з Віце-президентів за дорученням Президента. Під час підрахунків необхідної більшості не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Президента або головуючого.

 

 

5.9.

Питання порядку денного мають повідомлятись членам НОК України щонайменше за 15 днів до скликання Генеральної асамблеї.

 

 

5.10.

При вирішенні питань, які відносяться до Олімпійських ігор, до уваги беруться лише голоси членів Виконкому та представників СФ з олімпійських видів спорту.

 

 

Виконком

5.11.

Виконком обирається за пропозицією Президента строком на 4 роки з членів НОК України звітно-виборною Генеральною асамблеєю, на якій визначається його кількісний склад.

 

 

5.12.

Виконком утворюється з:

5.12.1.

Президента;

5.12.2.

Віце-президентів, один з яких перший;

5.12.3.

представників СФ з олімпійських видів спорту, які мають утворювати  більшість у складі Виконкому;

5.12.4.

членів МОК в Україні;

5.12.5.

представника Олімпійської академії України;

5.12.6.

представників Етико-дисциплінарної комісії та Комісії атлетів;

5.12.7.

інших членів, обраних Генеральною асамблеєю.

 

 

5.13.

Виконком:

5.13.1.

вносить на розгляд звітно-виборної Генеральної асамблеї пропозиції щодо кількісного та персонального складу НОК України;

5.13.2.

керує поточною діяльністю НОК України в період між Генеральними асамблеями;

5.13.3.

наглядає за дотриманням членами НОК України положень Статуту НОК України, норм Олімпійської хартії, чинного законодавства України;

5.13.4.

визначає питання порядку денного чергових або позачергових сесій Генеральної асамблеї;

5.13.5.

здійснює контроль за дотриманням осередками НОК України положень про них;

5.13.6.

вирішує поточні питання фінансово-господарської діяльності НОК України;

5.13.6.1.

на основі обґрунтованих потреб вносить зміни до кошторису доходів та витрат на рік, шляхом перерозподілу планових показників статей кошторису в межах загальної затвердженої суми.

5.13.6.2.

у разі надходження коштів Державного бюджету затверджує план їх використання на відповідний рік та зміни до нього, річний план закупівель за державні кошти.

5.13.7.

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію осередків НОК України, госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затверджує їхні статути та положення;

5.13.8.

забезпечує виконання рішень Генеральної асамблеї;

5.13.9.

за пропозицією Президента затверджує коло повноважень Першого віце-президента, Віце-президентів та інших членів Виконкому;

5.13.10.

розробляє пропозиції з різних питань функціонування НОК України;

5.13.11.

приймає рішення про нагородження Почесною відзнакою НОК України та іншими нагородами НОК України;

5.13.12.

вирішує питання про надання патронату на таких умовах, які він вважає доцільними, національним або регіональним комплексним спортивним змаганням за умови, що вони відбуватимуться із суворим дотриманням Олімпійської хартії і будуть організовані під контролем НОК України або суб’єктів олімпійського руху. Патронат НОК України може бути наданий і іншим заходам за умови, що такі заходи відповідають завданням олімпійського руху;

5.13.13.

створює постійні комісії або комісії, що скликаються у разі необхідності, та робочі групи,  визначає коло їх обов’язків, приймає рішення про їх розпуск. Постійними комісіями НОК України є Комісія атлетів та Етико-дисциплінарна комісія, персональний склад, порядок обрання, коло повноважень та інші засади функціонування яких визначаються положеннями про них. Виконком має право делегувати Етико-дисциплінарній комісії повністю чи частково свої повноваження з питань накладення етико-дисциплінарних санкцій. 

5.13.14.

застосовує етико-дисциплінарні санкції до суб’єктів олімпійського руху в порядку та з  механізмом, передбаченими Положенням про Етико-дисциплінарну комісію, а саме:

 

- попередження;

 

- догана;

 

- тимчасове припинення фінансування;

 

- недопущення до змагань.

 

Порядок та механізм застосування етико-дисциплінарних санкцій до суб’єктів олімпійського руху передбачені Положенням про етико-дисциплінарну комісію.

 

 

5.14.

На засіданнях Виконкому головує Президент, а в разі його відсутності – один з Віце-президентів за дорученням Президента. Виконком має право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівності голосів    вирішальним є голос Президента або головуючого.

 

 

5.14.1.

У терміновому випадку Президент або за його дорученням один з Віце-президентів може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс один і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

 

 

5.15.

Засідання Виконкому проводяться не менше одного разу на три місяці і можуть скликатися позачергово за рішенням Президента або на вимогу не менше однієї третини складу Виконкому. У разі необхідності Виконком може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі та про порядок голосування.

 

 

Президент

5.16.

Президент обирається з числа членів НОК України звітно-виборною Генеральною асамблеєю строком на 4 роки. Президент може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Президента від суб’єктів олімпійського руху в Україні припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборної Генеральної асамблеї.

 

 

5.17.

На час, коли Президент не може виконувати свої обов’язки, їх виконує Перший віце-президент, або за дорученням Президента один із Віце-президентів.

 

 

5.18.

Президент:

5.18.1.

очолює Виконком;

5.18.2.

готує і скликає засідання Виконкому, головує на них;

5.18.3.

представляє НОК України в Україні та за кордоном;

5.18.4.

вчиняє та підписує правочини від імені НОК України;

5.18.5.

від імені НОК України розпоряджається коштами та майном НОК України відповідно до рішень Генеральної асамблеї, Виконкому та  статутних завдань НОК України;

5.18.6.

репрезентує олімпійський рух України та захищає його інтереси;

5.18.7.

керує виконанням програм НОК України;

5.18.8.

призначає та звільняє Директора, затверджує коло його повноважень. Затверджує штатний розпис і чисельність апарату Дирекції НОК України, встановлює розміри посадових окладів, укладає контракти зі штатними працівниками у випадках передбачених законом;

5.18.9.

готує пропозиції до Генеральної асамблеї щодо кандидатур Першого віце-президента, Віце-президентів та членів Виконкому;

5.18.10.

вносить на затвердження Виконкому пропозиції щодо кола повноважень Першого віце-президента, Віце-президентів та інших членів Виконкому;

5.18.11.

призначає і звільняє посадових осіб підприємств, організацій, установ НОК, укладає з ними контракти, якщо інше не передбачено статутами таких підприємств, організацій, установ НОК; координує діяльність установ, організацій, підприємств НОК;

5.18.12.

без довіреності діє від імені НОК у відносинах з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, що зареєстровані в Україні та/або за її межами;

5.18.13.

від імені НОК видає доручення та довіреності;

5.18.14.

створює робочі органи (комісії, робочі групи) для вирішення поточних питань діяльності НОК України, затверджує  їх повноваження, призначає їх  членів і керівників;

5.18.15.

забезпечує міжнародну діяльність НОК, укладає договори та угодизорганами олімпійського руху інших держав, а також з міжнародними спортивними організаціями;

5.18.16.

дає погодження на призначення і звільнення керівників структурних підрозділів Дирекції, а також надає їм доручення на право здійснення певних дій від імені НОК;

5.18.17.

видає накази, розпорядження тощо;

5.18.18.

виконує всі інші функції, крім тих, що віднесені до компетенції Генеральної асамблеї та Виконкому.

 

 

Віце-президенти

5.19.

Перший віце-президент, Віце-президенти, за пропозицією Президента,  обираються Генеральною асамблеєю строком на 4 роки та виконують свої обов’язки, що пропонуються Президентом та затверджуються Виконкомом, керуючись цим Статутом.

 

 

Ревізійна комісія

5.20.

Ревізійна комісія НОК України обирається Генеральною асамблеєю з трьох членів НОК України строком на 4 роки. Члени Ревізійної комісії обирають голову та секретаря зі свого складу.

5.21.

Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Генеральною асамблеєю.

5.22.

Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб НОК України подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

5.23.

Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.24.

Ревізійна комісія підзвітна та доповідає про результати проведених перевірок Генеральній асамблеї не менше одного разу на рік.

 

 

Виконавча дирекція

5.25.

Для виконання поточних завдань, вирішення питань матеріально-технічного та інформаційного забезпечення основної діяльності  може бути утворена Виконавча дирекція НОК України. Її структура та форми роботи визначаються Положенням про Виконавчу дирекцію, яке разом з кошторисом  витрат на її утримання затверджується Президентом НОК.

 

 

5.26.

Виконавчу дирекцію за посадою очолює Виконавчий директор, який призначається та звільняється з посади  відповідно до п.п. 5.18.8. цього Статуту і діє на підставі Положення про Виконавчу  дирекцію та/або довіреності.

 

 

5.27.

Виконавчий директор підзвітний та підконтрольний Президенту та Виконкому НОК і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

 

 

Стаття 6. Місцеві осередки  НОК України

6.1.

Місцеві осередки – регіональні відділення НОК України, які є основою організаційної побудови НОК України, створюються по всій території України для досягнення мети та виконання статутних завдань НОК України.

 

 

6.2.

Місцеві осередки НОК України здійснюють свою діяльність у        відповідності з чинним законодавством України, Статутом НОК та        власними статутами чи положеннями про них, затвердженими Виконкомом.

Норми цього Статуту щодо, мети, завдань та членства в НОК мають бути включені до положень місцевих осередків  НОК України.       

 

 

6.3.

Місцеві осередки  НОК України є юридичними особами, мають самостійний баланс, печатку і штампи з найменуванням НОК та зі своїм власним найменуванням, рахунки в установах банків, інші реквізити.

 

 

6.4.

Місцеві осередки  НОК України створюються, реорганізовуються та  ліквідовуються у відповідності до ст. 5.13.7. цього Статуту.

 

 

6.5.

Порядок обрання членів місцевих осередків повинен відповідати        чинному Статуту НОК, визначається в положенні про відповідний        осередок, яке затверджується Виконкомом НОК України.

 

 

6.6.

Місцеві осередки  НОК України, здійснюючи статутну діяльність, співпрацюють з органами державної влади і місцевого самоврядування.

 

 

6.7.

Місцеві осередки НОК України:

- беруть участь у розробці програм розбудови Олімпійського руху у відповідному регіоні;

- сприяють залученню вітчизняних і іноземних коштів для розвитку спортивної інфраструктури у регіонах;

- здійснюють господарську діяльність шляхом створення суб'єктів господарювання в порядку, встановленому чинним законодавством та за погодженням Виконкому НОК України;

 

 

6.8.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю місцевих осередків  НОК України здійснює ревізійна комісія осередку, Виконком НОК України та ревізійна комісія НОК України.

 

 

Стаття 7. Процедури
 

7.1.

У разі дострокового припинення членства будь-якого члена НОК України, в тому числі Президента, Першого Віце-президента, Віце-президентів та інших членів Виконкому, на його місце Генеральна асамблея на наступному засіданні обирає нового члена НОК України, який завершує термін членства в НОК України свого попередника.

 

 

7.2.

Процедура проведення Генеральної асамблеї:

 

7.2.1.

Президент або, за його відсутності, присутній Віце-президент за дорученням Президента, головує на засіданнях Генеральної асамблеї. За відсутністю Президента та Віце-президентів головує присутній член Виконкому старший за віком.

 

 

7.2.2.

Головуючий оголошує сесію відкритою на підставі інформації про реєстрацію членів НОК України та наявності кворуму, веде засідання і закриває сесію Генеральної асамблеї.

 

7.2.3.

Процедура проведення організаційної частини звітно-виборної Генеральної асамблеї:

 

 

7.2.3.1.

Діючі члени НОК України з дотриманням порядку та квотами,    передбаченими Статутом, обирають новий персональний та кількісний склад НОК України виключно у такій послідовності:

 

-         представників від СФ з олімпійських видів спорту, кількість   яких має переважати кількість інших представників на 10 осіб;

 

-         представників від осередків НОК України;

 

-         представників від державних установ та громадських організацій  фізкультурно-спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму;

 

-         представників від Комісії атлетів та Етико-дисциплінарної комісії;

 

-         представників інших суб’єктів олімпійського руху в Україні.

 

 

7.2.3.2.

Після складання повноважень виборними органами та членами НОК України попереднього складу перед новим складом членів НОК України, розпочинає організаційне засідання робоча президія у складі членів МОК, старшого за віком члена НОК України від СФ та секретаря робочої президії.

 

 

7.2.3.3.

Робоча президія розпочинає процедуру обрання Президента в порядку визначеному Статутом.

 

 

7.2.3.4.

Після обрання Президента організаційне засідання веде обраний  Президент.

 

 

7.2.3.5.

За пропозицією Президента новий склад членів НОК України обирає Віце-президентів, інших членів Виконкому, членів Ревізійної комісії та інших членів НОК України із категорії окремих громадян, що сприяють розвиткові спорту і олімпізму в Україні.

 

 

7.2.3.6.

Президент закриває організаційне засідання.

 

 

7.3.

Процедура обрання  Президента:

 

 

7.3.1.

Президент обирається таємним голосуванням з числа членів НОК України звітно-виборною Генеральною асамблеєю, яка відбувається в рік проведення Олімпійських зимових ігор, строком на 4 роки. Президент може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Президента припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборної Генеральної асамблеї.

 

 

7.3.2.

У разі відмови всіх заявлених кандидатів від участі у виборах Президента кандидатури висуваються безпосередньо учасниками звітно-виборної Генеральної асамблеї.

 

 

7.4.

Процедура обрання членів Виконкому:

 

 

7.4.1.

Виконком обирається за пропозицією Президента строком на 4 роки з членів НОК України звітно-виборною Генеральною асамблеєю, на якій визначається його персональний та кількісний склад.

 

 

7.4.2.

У разі вакансії Генеральна асамблея обирає нового члена Виконкому на своєму наступному засіданні. Обраний член Виконкому закінчує термін повноважень попередника, якого він замінив. Після цього він має право на будь-яку посаду у Виконкомі нового складу НОК України.

 

 

Стаття 8. Кошти та майно

8.1.

НОК України може мати у власності кошти та майно, які є необхідними для здійснення своєї статутної діяльності.

 

 

8.2.

Кошти НОК України утворюються за рахунок:

 

 

8.2.1.

членських внесків, добровільних та благодійних внесків, пожертвувань, інших фінансових платежів організацій, підприємств, юридичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, матеріальних цінностей, майна та послуг;

 

 

8.2.2.

надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності створених НОК України суб’єктів господарювання;

 

 

8.2.3.

спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів та використання символіки НОК України, які не суперечать чинному законодавству.

 

 

8.2.4.

коштів Державного та місцевих бюджетів.

 

 

8.2.5.

інших джерел, що не порушують статусу НОК України, як неприбуткової організації та не суперечать чинному законодавству.

 

 

8.2.6.

надходжень від використання майна, належного НОК України на правах власності, в тому числі здавання його під найм (оренду).

 

 

8.3.

Майно НОК України відповідно до чинного законодавства України, чинного статуту та укладених угод належить йому на праві власності.

 

 

8.4.

НОК України є власником:

 

 

8.4.1.

майна та коштів, переданих йому членами або державою в установленому порядку;

 

 

8.4.2.

майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

 

 

8.4.3.

іншого майна та коштів, придбаних на законних підставах.

 

 

8.5.

НОК України вільно користується, володіє та розпоряджається власними коштами та майном, використовує їх на виконання статутних завдань, забезпечення власного утримання та розвитку. НОК України самостійно встановлює розміри та форми використання коштів, надання фінансової допомоги суб’єктам олімпійського руху.

 

 

Стаття 9. Облік і звітність

9.1.

Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у НОК України ведеться згідно з чинним законодавством України.

 

 

9.2.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Президента. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтером, який керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

 

 

9.3.

Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Річний фінансовий звіт НОК України складається не пізніше, ніж через 25 днів після закінчення фінансового року.

 

 

9.4.

НОК України та створені ним осередки і суб’єкти господарювання зобов’язані проводити щорічно аудиторську перевірку, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

 

 

Стаття 10. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1.

Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Генеральної асамблеї у порядку, який передбачається п.5.8. статті 5 цього Статуту.

 

 

10.2.

Виконкомзобов’язаний сповістити орган, що здійснив реєстрацію, про зміни та доповнення до цього Статуту, для внесення відповідних змін до державного реєстру після одержання повідомлення про затвердження останніх від МОК.

 

 

10.3.

Статут НОК України повинен завжди відповідати Олімпійській хартії, на яку він повинен чітко посилатися. Якщо є будь-який сумнів щодо значення або трактування Статуту, або якщо є невідповідність між Статутом та Олімпійською хартією, перевага надається останній;

 

 

Стаття 11. Припинення діяльності

11.1.

Припинення діяльності НОК України може бути проведене шляхом його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

 

 

11.2.

Реорганізація НОК України відбувається за рішенням Генеральної асамблеї. При цьому вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступників.

 

 

11.3.

НОК України ліквідується:

11.3.1.

за рішенням Генеральної асамблеї;

11.3.2.

за рішенням суду.

 

 

11.4.

Ліквідація НОК України здійснюється призначеною Генеральною асамблеєю ліквідаційною комісією, а у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісію, призначеною судовим органом.

 

 

11.5.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами НОК України. Ліквідаційна комісія у триденний строк публікує інформацію про припинення діяльності НОК України у друкованих засобах масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами.

 

 

11.6.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НОК України, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів НОК України третім особам, членам НОК України, складає ліквідаційний баланс та подає його до органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

 

 

11.7.

Кошти та майно НОК України в разі його ліквідації повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу держави.

 

 

Стаття 12. Арбітраж

12.1.

Член НОК України, права і інтереси якого, на його думку, порушені будь-яким виборним органом чи посадовою особою НОК України, має право оскаржити дане рішення до відповідної комісії, Виконкому, Спортивного арбітражного суду при НОК України, якщо такий створений, Генеральної асамблеї. Будь-яке рішення Генеральної асамблеї, як найвищого органу управління, може бути оскаржене шляхом подання апеляції до Спортивного арбітражного суду у Лозанні (Швейцарія), який вирішує суперечки у відповідності з кодексом спортивного арбітражу. Термін подання апеляції складає 21 (двадцять один) день з моменту отримання рішення, на яке подається апеляція.

Вложения:
Скачать этот файл (Статут НОК України.doc)Статут НОК України[ ]466 Кб
   
   

Анонс

.

   
© WINNER